Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:

این سیستم که به Shuttle معروف است عبارتست از یک بستر نقاله موتوردار (نقاله غلتکی موتوردار – تسمه نقاله – صفحه نقاله و یا زنجیر نقاله) که روی یک میز قرار گرفته و این میز توسط سیستم محرکه خود بر روی ریلهایی که در زمین ثابت شده اند و در جهت عمود بر خطوط انتقال حرکت عرضی می نمایند. در خطوط انتقال زمانی که نیاز است کالا از یک یا چند خط انتقال دریافت و به یک یا چند خط دیگر منتقل و یا دریافت کالا از انتهای یک خط و تحویل به ابتدای خط دیگری به موازات آن گردد، از این سیستم استفاده می شود. سیستم های ریلی به RGV و سیستم های حرکتی در مسیر رنگ یا نور AGV و سیستم های حرکت توسط فرمان لیزری به LGV معروفند.

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

برای این محصول تصویری ثبت نشده است

برای این محصول فایلی جهت دانلود ثبت نشده است