Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:

در خطوط انتقال زمانیکه نیاز است از یک خط به دو یا سه خط دیگر و یا بالعکس انتقال صورت پذیرد از میز گردان استفاده می شود. این سیستم عبارتست از یک بستر نقاله موتوردار (نقاله غلتکی موتوردار – تسمه نقاله – صفحه نقاله و یا زنجیر نقاله) که روی یک میز قرار گرفته و این میز می تواند حول مرکز خود بچرخد. درتقاطع های موجود درخطوط انتقال مواد، برای تغییر در جهت انتقال کالا، این سیستم بصورت متمرکز اجرا می شود و با حرکت چرخشی در تقاطع و یا جایگاه های انتهایی، پالت و کالا را در راستای طولی یا عرضی انتقال می دهد.

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

برای این محصول تصویری ثبت نشده است

برای این محصول فایلی جهت دانلود ثبت نشده است