Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:

در این سیستم غلتک های نصب شده بعنوان بستر حرکت کالا، توسط موتور گیربکس مناسبی حرکت دورانی نموده و باعث انتقال کالا با سرعت مورد نظر می شوند. غلتک ها به شکل استوانه ای جهت مسیرهای مستقیم و مخروطی جهت مسیرهای منحنی شکل مورد استفاده قرار می گیرند. غلتک ها بر اساس نوع طراحی می توانند کلاچ دار – ترمز دار – غلتک هایی با سرعت دورانی یکنواخت غلتک های مجهز به رینگ هدایت کننده و... ساخته شوند و جهت حفاظت از کالا و کاهش صدای انتقال روکش لاستیکی گردند. انتقال حرکت بین غلتک ها می تواند توسط زنجیر – تسمه – نوارهای لاستیکی ( اورینگ ) و... صورت پذیرد.

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

برای این محصول فایلی جهت دانلود ثبت نشده است