Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:

در این نوع نقاله ها صفحه بستر نقاله (که معمولاً بصورت I beam یا Monorail می باشد) بالاتر از کالا قرار می گیرد. این سیستم فضای کمی از سالن را اشغال می کند و دارای قدرت مانور بسیار بالایی بوده و می تواند چندین سطح و در امتداد یک شبکه گسترده حمل کارایی داشته باشد. زنجیر این نقاله ها شکل و مشخصات فنی خاص این کار را داشته و معمولاً به این زنجیرها سبدها و یا دستکهایی جهت نگهداری و حمل قطعات نصب می گردد. طول این سیستم محدودیت ندارد و در طول های بسیار زیاد می توان از چند دستگاه نیرو محرکه استفاده نمود و جایگزین بسیار خوبی جهت انتقال کالا در مسیرهای طولانی بجای کارگر یا لیفتراک می باشد.

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

برای این محصول تصویری ثبت نشده است

برای این محصول فایلی جهت دانلود ثبت نشده است