بیانیه ارزش های مشترک:

شرکت دژپاد در راستای توسعه رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزشها ، در نظر دارد نسبت به اجرای قدم به قدم و مستمر فعالیتهای ذیل اقدام نماید:

 • شفاف سازی ارزشها
 • همگانی نمودن آنها
 • همسو سازی کلیه اقدامات روزمره با این مبانی اخلاقی 

لذا از این پس ملاک تصمیم گیری و عمل نمودن  در شرکت ،رعایت اصول و ارزشهای  ذیل می باشد:

اخلاق گرائی:

 • ما با صداقت  حق جویی، کسب روزی حلال، نمک شناسی و امانتداری، خوشنامی شرکت را ارتقاء می دهیم.
 • ما با سرلوحه قرار دادن مشتری مداری، از طریق شناسایی، درک و برآورده نمودن نیازها و انتظارات مشتریان، به تعهدمان در قبال آنان پاسخگو هستیم.
 • ما با پذیرش و استقبال از گفتار و رفتار صادقانه، ارائه اطلاعات صحیح ، دقیق و به موقع، به مسئولیت های خود در جامعه پایبندیم.
 • ما با ارج نهادن به کرامت انسانی از طریق رعایت حقوق فردی و منزلت اجتماعی اشخاص، به همکاران به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمانی احترام  می گذاریم و با رفتار و عملکرد درست، اعتماد متقابل را تقویت می نماییم.

عقلانیت:

ما با نظم و انضباط سازمانی ، مسئولیت پذیری، مشارکت در کار گروهی ، توجه به کیفیت و بهره وری و انجام فعالیت ها به صورت سیستمی، عقلانیت را با رعایت موارد ذیل سرلوحه تصمیم گیری و عمل خود قرار می دهیم:

 • ایجاد و امکان انتخاب برتر برای مشتریان، با ارائه فرآورده های ارزشمند
 • فرصت سازی برای یادگیری و رشد خود و همکاران ، با تشویق نظم و ابتکار عمل و همکاری جمعی
 • تضمین بقای شرکت و تشویق سهامداران برای توسعه شرکت از طریق رشد ارزش و بازدهی سهام شرکت
 • فرصت سازی و تحکیم مناسبات اجتماعی و ارتقاء تصویر دژپاد در جامعه با مشارکت موثر اجتماعی

عدالت خواهی:

 • ما کسب و کارمان را با مشتریان و در بازار هدف، منصفانه و منسجم اداره می کنیم.
 • ما سهم کارکنان از دستاوردها را به تناسب شغل ، شاغل و عملکرد آنان تسهیم می کنیم.
 • ما برای رسیدن به سهم عادلانه سهامداران از ارزش افزوده و منابع ، تلاش می کنیم.
 • ما در توزیع فرصت ها در جامعه، عادلانه رفتار می کنم.

خط مشی شرکت دژپاد

سرلوحه کسب‌ وکارما، بکارگیری کلیه امکانات شرکت جهت  تأمین و ارتقاء رضایت مشتری به ازاء کسب سود معقول  است.

باور داریم سفارش مشتری باید از ابتدا با سرعت‌، دقت و صحت انجام‌شود تا با رعایت الزامات قانونی خدمت و محصول عرضه‌شده دارای قیمتی  مناسب برای کیفیت توافق شده با مشتری باشد.

به منظور رشد شرکت ، شبکه تامین و توزیع، به همراه مشتریان و ایجاد روابطی پایدار با   آنان،با اتکا به مهندسی‌، آموزش و مشاوره در زمینه طراحی،  ساخت و نصب انواع سیستم‌های نگهداری و اسکلت‌های فلزی پیش‌ساخته، بر ارایه راه حل هایی به مشتری تأکید داریم که منجر به اقتصادی کردن سرمایه گذاری اولیه وهزینه های آتی وی شود.

ازآنجاکه کـارکنان دژپاد مـنابعی ارزشـمـند هستند، ایجاد سازمانی یادگیرنده و مشارکتی به‌منظور نگهداری، توانمندسازی و شرکت آنها در تصمیم‌سازی‌ها ضرورت دارد. کارکنان باید دائما  در راستای بهبود مستمر, رشد و تعالی کسب و کار درونی و بیرونی شرکت از جمله تولید محصولات و ارایه خدمات, فعالانه مشارکت جویند و لازم است عملکرد اثربخش آنها مورد تشویق قرار می گیرد.

در راستای تحقق اهداف فوق، مدیریت شرکت تعهد می نماید منابع و امکانات لازم را فراهم آورده و به همین منظورسیستم مدیریت کیفیت بر  اساس مشخصه  فنی ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با الزامات OHSAS 18001:2007 و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس مشخصه فنی ISO 14000:2015رابعنوان الگوهائی مناسب انتخاب نموده و نسبت به اثربخشی و کارائی سیستم اطمینان حاصل نماید. بدیهی است کلیه مسئولین و کارکنان در حد اختیارات خود در قبال  کیفیت  محصولات و خدمات و ایمنی و زیست محیطی مسئول می باشند.