Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:

قفسه بندی بایگانی متحرک کشویی دارای دو ردیف قفسه بندی، یک ردیف ثابت (معمولاً کنار دیوار) و ردیف دیگر متحرک (جلوی ردیف ثابت) که تعداد دهانه های ردیف ثابت، یکی بیش از دهانه های ردیف دیگر است.

کاربرد:
در مغازه ها، داروخانه ها و کتابفروشی ها

ویژگی:
حفظ اوراق و اسناد از دید و دسترسی عام
امکان ترکیب با قفسه بندیهای سبک و سنگین
حذف راهروهای اضافی و افزایش فضای مفید، بسته و محفوظ

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

برای این محصول فایلی جهت دانلود ثبت نشده است