Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:

نگهداری بارهای پالتی با تنوع نسبتاً کم و حجم نگهداری نسبتاً زیاد از هر تنوع (SKU)، با کاربرد ویژه در: سردخانه‎ها انبارهای مواد اولیه انبار محصولات نهایی در قفسه بندی خودبرگشت تجهیزات گذاشت و برداشت بار به وسیله لیفتراک شاخ جلو، استاکر، ریچ تراک صورت می‎گیرد مقایسه هزینه‎های سرمایه‎گذاری در سیستم‎های نگهداری پالتی: پالت راک خودراهرو شاتل درایوین خودبرگشت خودجریان موبایل راک مقایسه هزینه‎های عملیاتی (نیروی انسانی، استهلاک و انرژی) در سیستم-های نگهداری پالتی: خودراهرو پالت راک موبایل راک شاتل درایوین خودبرگشت خودجریان نکته طلایی امکان توسعه انبار تا سطح تمام مکانیزه قابلیت اجرا تا ارتفاع بسیار زیاد بدلیل ثبات سیستم قفسه‎بندی شاتل درایوین امکان توسعه سیستم‎های درایوین معمولی اجرا شده به سیستم شاتل درایوین با انجام اصلاحات لازم

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

برای این محصول فایلی جهت دانلود ثبت نشده است