Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

نگهداری بارهای پالتی با تنوع نسبتاً کم و حجم نگهداری نسبتاً زیاد از هر تنوع (SKU)، با کاربرد ویژه در:

سردخانه ‎ها
انبارهای مواد اولیه
انبار محصولات نهایی
در قفسه بندی شاتل درایوین تجهیزات گذاشت و برداشت بار شاتل همراه با لیفتراک شاخ جلو، استاکر، ریچ تراک استاکر کرین ارابه (Mover) صورت می‎گیرد. 

مقایسه هزینه ‎های سرمایه‎ گذاری در سیستم‎ های نگهداری پالتی:

پالت راک خودراهرو شاتل درایوین خودبرگشت خودجریان موبایل راک

مقایسه هزینه‎ های عملیاتی (نیروی انسانی، استهلاک و انرژی) در سیستم های نگهداری پالتی:

خودراهرو > پالت راک > موبایل راک > شاتل درایوین > خودبرگشت > خودجریان

نکته طلایی

امکان توسعه انبار تا سطح تمام مکانیزه
قابلیت اجرا تا ارتفاع بسیار زیاد بدلیل ثبات سیستم قفسه‎بندی شاتل درایوین
امکان توسعه سیستم‎های درایوین معمولی اجرا شده به سیستم شاتل درایوین با انجام اصلاحات لازم

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

دانلود

قفسه بندی شاتل درایوین

نام فایل : Dozhpad_Shuttle_FA-7346shutel.pdf

دریافت فایل

دانلود

قفسه بندی شاتل درایوین

نام فایل : Shuttel-Driven.pdf

دریافت فایل