Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:

سیستم قفسه بندی موبایل راک دژپاد با حداقل نمودن تعداد راهروی مورد نیاز بین ردیف‎ های قفسه بندی، حداکثر بهره برداری از فضای انبار را امکان‎پذیر می‎سازد. ضمن آنکه بدون نیاز به هر گونه جابه‎جایی اضافی، به کلیه پالت‎ها دسترسی خواهید داشت.
این امر به واسطه نصب سازه قفسه بندی بر روی شاسی‎های متحرک موتوردار میسر می‎گردد. این شاسی‎های متحرک بر روی ریل‎هایی که در کف انبار اجرا می‎شوند، حرکت می‎کنند. بدین ترتیب، کافیست اپراتور راهروی مورد نظر را انتخاب نموده و فرمان جابه‎جایی را صادر نماید تا بلوک‎های قفسه بندی شروع به حرکت کرده و راهروی مورد نظر به منظور انجام عملیات گذاشت/ برداشت بار گشوده شود.
صدور فرمان جابه‎جایی با استفاده از ریموت کنترل، پنل‎های واقع بر روی بلوک‎های قفسه بندی و نیز، سیستم مدیریت انبار (WMS) امکان‎پذیر است.
با بکارگیری این راه‎حل منحصر به فرد، درصد بهره‎برداری از سطح انبار تا بیش از 95% افزایش یافته و هزینه‎های سرمایه‎گذاری به میزان قابل توجهی کاهش می‎یابد.
با بکارگیری قفسه بندی موبایل راک دژپاد، فضای مورد نیاز انبار جهت ذخیره‎سازی تعداد معینی پالت به نصف کاهش می‎یابد. در نتیجه علی‎رغم افزایش هزینه قفسه بندی، هزینه سرمایه‎گذاری در مجموع کاهش می‎یابد.

 

نمودار مقیاسهای حجم انبار (m3) مساحت انبار (m2) تنوع اقلام (SKU) نظام گذاشت / برداشت بار ریسک آسیب دیدگی کالا سرعت دسترسی به کالاها
موبایل راک 18000 1650 4000 FIFO کم 1
خودراهرو 24500 2300 150/200 FIFO متوسط 5
راهرو باریک 25800 2350 4000 FIFO کم 1
خود برگشت 27100 2400 1000 FIFO متوسط 1
پالت راک 33600 3050 4000 FIFO کم 2

 

 

ویژگی:
حداکثر بهره‎برداری از فضای انبارها و سردخانه‎ها
قابل اجرا در محیط‎های با دمای 30- تا 45+ درجه سانتیگراد
امکان متمرکزسازی انبارها و مدیریت یکپارچه آنها
دسترسی 100% به کلیه پالت‎ها
کاهش مساحت مورد نیاز انبارها
افزایش ظرفیت انبار بدون نیاز به ساخت انبار جدید

برای این محصول مشخصاتی ثبت نشده است

دانلود

قفسه بندی موبایل راک

نام فایل : Mobile-Racking-System_FA-9511mobilerack.pdf

دریافت فایل