اهمیت کلیدی زنجیره تأمین در رقابت، ایجاد فرصت ها، ارائه خدمات بهتر به مشتریان و صرفه جویی های اقتصادی دائماً در حال گسترش است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی کشور و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و موضوعات زیست محیطی، توجه به بهینه سازی فعالیت های لجستیکی به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره تامین و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از آن طریق، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
در این فضا، شناسایی و به کارگیری روش ها و فناوری های توسعه یافته در رابطه با فعالیت های لجستیکی، تأثیر شگرفی در مدیریت لجستیک و بهینه سازی آن خواهد د اشت. آشکار است که آموزش نقش مهمی در توسعه افراد و تجهیز آنان به مجموعه های مهارتی خاص در این زمینه ایفا می کند.

خدمات شرکت در این زمینه

 • دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین (مقدماتی)
 • دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین (پیشرفته)
 • دوره آموزشی مدیریت لجستیک (مقدماتی)
 • دوره آموزشی مدیریت لجستیک (پیشرفته)
 • دوره آموزشی آشنایی با روش ها و سیستم های نگهداری موجودی
 • دوره آموزشی آشنایی با راهکارهای ارتقاء انبارها و توسعه انبارهای مکانیزه
 • دوره آموزشی مدیریت خرید و انبارداری

برخی از تجارب موفق شرکت در زمینه آموزش

 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین (مرکز آموزش های بازرگانی)
 • برگزاری دوره آموزشی روش های ایجاد انبارهای مکانیزه (مرکز آموزش های بازرگانی)
 • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و بهینه سازی در انبارهای مکانیزه (شرکت ایران خودرو)
 • دوره مدیریت خرید و انبارداری (سازمان مدیریت صنعتی)
 • کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و بهینه سازی در انبارهای مکانیزه (دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین)