تقدیرنامه مشتریان

 • تقدیر نامه - شرکت پلی پروپیلن جم - سال 1394
 • تقدیر نامه - شرکت پخش داروئی اکسیر - سال 1391
 • تقدیر نامه - شرکت توزیع داروپخش - سال 1391
 • تقدیر نامه - شرکت پتروشیمی فجر - سال 1389
 • تقدیر نامه - شرکت استیل البرز - سال 1389
 • تقدیر نامه - شرکت صنایع غذایی شاهد - سال 1388
 • تقدیر نامه - شرکت نفت فلات قاره ایران - سال 1387
 • تقدیر نامه - فروشگاه های رفاه استان کرمان - سال 1387
 • تقدیر نامه - شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر - سال 1387
 • تقدیر نامه - شرکت توگا - سال 1387
 • تقدیر نامه - شرکت شیبه - سال 1386
 • تقدیر نامه - شرکت تک ماکارون - سال 1386
 • تقدیر نامه - شرکت بال هایپرمارکت - سال 1386
 • تقدیر نامه - شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو - سال 1386
 • تقدیر نامه - دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد - سال 1386
 • تقدیر نامه - شرکت ایریتک - سال 1386
 • تقدیر نامه - شرکت بازرگانی ایران (خدمات پس از فروش شرکت سونی) - سال 1386
 • تقدیر نامه - شرکت لودیگه - سال 1385
 • تقدیر نامه - بانک رفاه کارگران - سال 1385
 • تقدیر نامه - ایران ناژو - سال 1385
 • تقدیر نامه - صنایع شیمی پوشش رنگ - سال 1385
 • تقدیر نامه - شرکت الوان - سال 1384
 • تقدیر نامه - شرکت تک ماکارون - سال 1379