مدیریت لجستیک و زنجیره تامین مفهومی است که به موازات افزایش سرعت تغییرات، عدم قطعیت در بازارها و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و قوانین زیست محیطی در کانون توجه قرار گرفته و هدف از آن افزایش توان و مزیت رقابتی زنجیره های تامین است. سرمایه گذاری مناسب در فاز مشاوره، شناخت نیازهای حال و آتی سازمان و نیز انتخاب و طراحی سیستم های لجستیکی مناسب، متضمن بهره برداری بهینه از منابع سازمان خواهد بود. خدمات شرکت در حوزه طراحی و مشاوره عبارتند از:

 

مشاوره و طراحی فرآیندهای لجستیکی

فعالیت ‌های لجستیکی نقش بسیار مهمی در سبد هزینه ‌های سازمان ایفا می کنند؛ به گونه‌ای که بهینه‌سازی این فعالیت‌ ها تاثیر چشمگیری بر کارآیی و اثربخشی سازمان‌ها خواهد داشت. در همین راستا، نیاز به ارائه تعریف مناسب از لجستیک در سازمان به گونه ای که ارتباطات مناسب فرآیندی در آن دیده شده و تصویر مناسبی از لجستیک در سطح سازمان ارائه گردد، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از، مشاوره و طراحی:

 • نظام تعریف، سنجش و پایش اهداف/ شاخص های مرتبط با عملکرد لجستیکی
 • نظام شناسایی، اندازه گیری و نظارت بر هزینه های لجستیکی
 • فرآیند برنامه ریزی منابع لجستیکی، بازنگری در آن و برنامه مواجهه با کمبود منابع لجستیکی
 • طراحی چیدمان کلی کارخانه – خطوط تولید
 • طراحی سیستم های تغذیه خطوط تولید
 • فرآیند شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تامین
 • فرآیند برنامه ریزی تولید
 • فرآیند برنامه ریزی مواد
 • فرآیند بسته بندی و مدیریت ظروف و پالت
 • فرآیند حمل و نقل و جریان بهینه مواد
 • فرآیند دریافت و ارسال
 • فرآیند انبارش و کنترل موجودی

 

طراحی و ساماندهی انبارها

حمل و نقل درون بنگاهی از جمله مباحثی است که بخش مهمی از هزینه تمام شده محصول را به خود اختصاص می دهد؛ اما به دلیل ماهیت پنهان، اغلب کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این نوع حمل و نقل، کلیه فعالیت های جا به جایی مواد در درون انبارها، نقل و انتقال مواد در محوطه بین کارگاه ها و جا به جایی و انتقال مواد و محصولات نیمه ساخته در بخش های تولیدی را در بر می گیرد. خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از:

 • طراحی ظروف مناسب به منظور حمل و نقل و جا به جایی مواد
 • تعریف بار واحد بهینه جهت جا به جایی مواد و کالا
 • تعیین مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز ماشین آلات بارگذاری و باربرداری
 • طراحی مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز تجهیزات جا به جایی مواد
 • بررسی مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز تجهیزات تخلیه و بارگیری

 

طراحی سیستم های حمل و نقل و جا به جایی مواد

امروزه، تصور مرسوم یک محیط خاک آلوده و غبارآلود از انبار از ذهن ها دور شده است. موسسات تولیدی یا مراکز پخش می خواهند به کمک انبار با حوادث پیش بینی شده و پیش بینی نشده داخل سیستم و یا حتی خارج از آن مقابله نمایند. با رساندن سریع کالا به دست مشتری رضایت او را جلب کنند، توازن سطح تولید و نیروی انسانی خود را حفظ نمایند و مانند آن. روشن است که رسیدن به این اهداف میسر نیست مگر با وجود انباری با چیدمان منظم، اطلاعات موجودی درست و به روز، آدرس بندی دقیق موجودی ها، سیستم های ارسال و دریافت صحیح و دقیق و توان ارائه سرویس با سرعتی متناسب با نیاز. خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از:

 • بررسی فضاهای مورد نیاز جهت انجام عملیات مرتبط با انبار
 • محاسبه و تعیین مقدار فضای مورد نیاز هر یک از عملیات مذکور با توجه به نیازهای آتی
 • چیدمان فضاها و عملیات آنها در محدوده موجود به منظور استفاده بهینه از کل فضای موجود و برقراری جریان منطقی مواد در سطح انبار
 • خط کشی و جداسازی محدوده ها در انبار
 • تعیین مشخصات کاربردی سیستم های قفسه بندی و تعداد مورد نیاز آنها
 • تخصیص بهینه اقلام در فضای انبار
 • تعریف بارواحد بهینه جهت نگهداری کالا و مواد در انبار
 • شناسایی روش های سفارش برداری و شارژ خط تولید و تجهیزات آن
 • مطالعه و تعیین موقعیت های مناسب برای انبارهای آتی در صورت نیاز

 

نظارت بر تامین و اجرا سیستم های لجستیکی

انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران مناسب و نظارت بر عملکرد آنان متضمن به ثمر رسیدن تلاش های صورت گرفته در فاز مشاوره و طراحی خواهد بود.خدمات شرکت در حوزه نظارت بر تامین و اجرا سیستم های لجستیکی عبارتند از:

 • تهیه مدارک جهت درخواست پیشنهادیه (RFP)
 • انتخاب پیمانکاران بالقوه
 • ارزیابی پیشنهادات رسیده
 • ارزیابی پیمانکاران
 • رتبه بندی پیمانکاران
 • نظارت بر عملکرد پیمانکار
 • تحویل نهایی کار