لجستیک درون بنگاهی (Intra-Logistics)، علم و هنر بهینه سازی، یکپارچه سازی، بکارگیری، اتوماسیون و در نهایت مدیریت جریان لجستیکی، جابجایی و انبارش اطلاعات و کالا در هر بنگاهی است و شامل تمام فعالیت های بنگاههای اقتصادی از دریافت مواد وکالا، انبارداری (مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و محصول نهایی)، تولید و مونتاژ تا سفارش برداری، بارگیری و ارسال کالا می شود.


برخی از این مزایای به کارگیری لجستیک درون بنگاهی به قرار ذیل می باشد:
o استفاده بهینه از منابع سازمان
o کاهش ضایعات
o کاهش جابجایی مواد و کالاها
o افزایش ایمنی در محیط کار
o کاهش قیمت تمام شده کالاها
o افزایش سرعت تحویل کالا به مشتری
o رضایتمندی بیشتر مشتریان بنگاه

که در نهایت به افزایش قدرت رقابتی شرکتها و افزایش سهم بازار منتج خواهد شد.
شرکت دژپاد به عنوان مجموعه ای تخصصی و ارزش آفرین در عرصه لجستیک درون بنگاهی با طراحی بهینه و اجرای مطمئن سیستمهای مناسب جابجایی و انبارش مواد و کالا (اعم از ثابت، متحرک و اتوماتیک) به صاحبان صنایع مختلف در مدیریت بهینه لجستیک کمک قابل توجهی مینمایدکه منجر به کاهش هزینه های تمام شده و افزایش بهره وری برای بنگاه و زنجیره تامین آن خواهد شد.

قفسه بندی