چرا خدمات ممیزی ایمنی؟

طرح چند سوال:

  • آیا به ارزش کالای موجود در انبار خود توجه کرده اید؟
  • آیا از صحت اتصالات قفسه بندی انبار ( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک)خود مطمئن هستید؟
  • آیا از سالم بودن کف انبار خود اطلاع دارید؟
  • آیا با استانداردهای نصب قفسه بندی ( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک)آشنایی دارید ؟
  • آیا راهروبندی قفسه های انبار( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک) که محل عبور کارکنان و تجهیزات جابجایی اقلام میباشد از ایمنی لازم برخوردار است؟
  • آیا کارکنان انبار مطابق استاندارد کاربردی قفسه بندی عمل مینمایند؟
  • آیا رانندگان ماشینهای حمل بار ( بطور مثال لیفتراک) آموزشهای لازم در رابطه با رعایت نکات ایمنی در انبار را فرا گرفته اند؟
  • آیا از بازدید دوره ای سیستمهای قفسه بندی( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک) خود اطمینان دارید؟

جهت ارتقای ایمنی در محیط انبار , اجرای یک دوره ممیزی ایمنی توسط شرکت دژپاد به شما توصیه می شود.