خدمات مهندسی فروش

خدمات مهندسی فروش

 خدمات مهندسی فروش
خدمات مهندسی و تحلیل سازه

خدمات مهندسی و تحلیل سازه

از آنجایی که سیستم های انبارش با مقاطع جدار نازک و سرد فرم داده شده، ساخته می شوند و وزن بارهای واحد می تواند تا %90 کل جرم قفسه بندی (بار زنده و بار مرده) باشد طراحی و محاسبات این سیستم ها، مدل سازی دقیق و تجزیه و تحلیل سازه ای اعضا و اتصالات و سیستم کامل را با درنظر گرفتن مخاطره...
خدمات ممیزی لجستیک

خدمات ممیزی لجستیک

چرا خدمات ممیزی لجستیک؟ طرح چند سوال: آیا با نقش کلیدی لجستیک در زنجیره تامین خود آشنایی دارید؟                                                                                           آیا تا کنون به مشکلات لجستیکی در زنجیره تامین خود اندیشیده اید؟                                        آیا تابه حال به بهینه سازی انبارهای...
خدمات ممیزی ایمنی

خدمات ممیزی ایمنی

چرا خدمات ممیزی ایمنی؟ طرح چند سوال: آیا به ارزش کالای موجود در انبار خود توجه کرده اید؟ آیا از صحت اتصالات قفسه بندی انبار ( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک)خود مطمئن هستید؟ آیا از...
خدمات مشاوره لجستیک

خدمات مشاوره لجستیک

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین مفهومی است که به موازات افزایش سرعت تغییرات، عدم قطعیت در بازارها و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و قوانین زیست محیطی در کانون توجه قرار گرفته و هدف از آن افزایش توان و مزیت رقابتی زنجیره های تامین است. سرمایه گذاری مناسب در فاز...
خدمات نصب پروژه

خدمات نصب پروژه

شرکت دژپاد خدمات نصب را طبق روش های اجرایی و دستورالعمل های نصب بنا به درخواست مشتری و درچارچوب تعهدات صورت گرفته در قرارداد، به منظور تامین کامل رضایت مشتری، با بکارگیری پرسنل آموزش دیده در اختیار موارد ذیل را ارائه می نماید: نصب انواع سیستمهای نگهداری انباری، اداری و...
خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

اهمیت کلیدی زنجیره تأمین در رقابت، ایجاد فرصت ها، ارائه خدمات بهتر به مشتریان و صرفه جویی های اقتصادی دائماً در حال گسترش است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی کشور و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و موضوعات زیست محیطی، توجه به بهینه سازی فعالیت های لجستیکی...
خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

از منظر شرکت دژپاد، فروش به منزله آغاز یک تعهد و رابطه پایدار با مشتریان بر اساس رضایت مندی ایشان می باشد. به همین دلیل خدمات مربوط به نصب و اجرای سیستم های نگهداری کالا و مواد به عنوان مکمل فروش محصولات دژپاد، از جمله بدیهی ترین و متداول ترین خدمات پس از فروش شرکت محسوب...