چرا خدمات ممیزی لجستیک؟

طرح چند سوال:

 • آیا با نقش کلیدی لجستیک در زنجیره تامین خود آشنایی دارید؟                                                                                           
 • آیا تا کنون به مشکلات لجستیکی در زنجیره تامین خود اندیشیده اید؟                                        
 • آیا تابه حال به بهینه سازی انبارهای پشتیبان در سازمان خود اندیشیده اید؟                                                                                                                                            
 • چه سهمی از استانداردهای لجستیکی در سازمان شما تعریف و اجرایی گردیده است؟                                                                                                                                                                                                               
 • آیا تا به حال تلاشی جهت کاهش بهای تمام شده محصول خود از طریق بهینه سازی فعالیتهای لجستیکی داشته اید؟                                                                                                                                                                                

 

  • 1) بازدید مقدماتی                                                                                         
  • 2) شناسایی و بررسی فرآیندهای لجستیکی در زنجیره تامین
  • 3) تهیه گزارش عارضه یابی در زمینه های:
   • سیستمهای نگهداری مواد وکالا در انبار
   • روشها وتجهیزات بارگذاری و باربرداری ( انواع لیفتراک/ ریچتراک/ پالت تراک)
   • روشها وتجهیزات انتقال مواد و کالا ( انواع کانوایر , بالابر ، هم سطح کننده ها، تخلیه وبارگیری )
   • تعاملات لجستیکی با تامین کنندگان در سطح زنجیره تامین
    خدمات قابل ارائه در ممیزی لجستیک:

با انجام ممیزی لجستیک توسط شرکت دژپاد سئوالات فوق را بهتر میتوانید پاسخ دهید