صنعت توزیع و پخش

صنعت توزیع و پخش

چالش های لجستیکی  حجم بالای ورودی و خروجی انبار تنوع وسیع اقلام و بسته بندی ها  رعایت اصل FIFO  وجود مشکلات عمده در خرده برداری   کمبود فضای انبارش مواد و کالا  بروز اشتباه در ارسال کالا    دستاورد های همکاری با دژپاد افزایش سرعت سرویس دهی کاهش نیروی انسانی ایجاد نظم در...
نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

چالش های لجستیکی حجم بالای انبارش مواد و کالا  عدم نگهداری مناسب اقلام   انتخاب ظروف مناسب جهت نگهداری عدم رعایت شرایط خاص جهت انبارش  مشکلات در بارگیری کانتینر ها    دستاورد های همکاری با دژپاد افزایش حجم انبارش مواد و کالا سهولت در دسترسی به کالا  تسریع در تخلیه و...
صنایع لوازم خانگی

صنایع لوازم خانگی

چالش های لجستیکی  تنوع اقلام موجود   گران بودن قطعات  تغذیه خطوط مونتاژ  متغیر بودن تقاضا    دستاورد های همکاری با دژپاد کنترل آسان موجودی کاهش ضایعات مواد و کالا دقت و سرعت سفارش برداری استفاده بهینه از فضاهای جابجایی خطوط مونتاژ بهره برداری بهینه از فضاهای...
صنایع خودرو و قطعات خودرو

صنایع خودرو و قطعات خودرو

چالش های لجستیکی کمبود فضای انبارش مواد و کالا  بی نظمی در انبار   ذخیره کالای با ارزش بالا  پشتیبانی نامناسب لجستیکی در طرح توسعه عدم استفاده بهینه از فضای انبارش    دستاورد های همکاری با دژپاد بهینه سازی فضای انبارش مواد وکالا سهولت در دسترسی کالا تسریع در تخلیه و...
صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی

صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی

چالش های لجستیکی   تنوع وسیع اقلام و بسته بندی حجم بالای ورودی و خروجی در انبار   عدم رعایت اصل FIFO گران بودن اقلام موجودی شرایط خاص نگهداری مواد وکالا کوتاه بودن چرخه عمر کالاها      دستاورد های همکاری با دژپاد  مدیریت آسان موجودی مواد و کالا  کاهش ضایعات مواد و کالا