Logo
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • تصاویر
  • دانلود کاتالوگ

معرفی:
این سیستم مشابه سیستم انبارش پالت راک عادی می باشد. اجزاء، ابعاد، میزان عمق و مشخصات آن همانند ئالت راک تک عمقی هستند.

کاربرد:
سیستم پالت راک دو عمقی در انبارهای مواد اولیه، محصول نیمه ساخته و مراکز پخش کاربرد دارد.

ویژگی ها:
به منظور افزایش ظرفیت نگهداری بارهای واحد در سطح یکسان می توان از این سیستم استفاده نمود که دو واحد پشت سر هم در طبقات دهانه های سیستم انبارش راک قابل بارگذاری است و تردد به هریک از راهروها را امکان پذیر می کند. به منظور بهبود سرعت عملیاتی و امکان دسترسی و کاهش دفعات گذاشت و برداشت توصیه می شود. بارهای واحد از یک نوع در هر طبقه نگهداری می شوند. در این سیستم از نوع خاصی از وسیله حمل و بارگذاری ریچ تراک شاخ دار با قابلیت افزایش طول (تلسکوپیک) باید استفاده شود.

برای این محصول فایلی جهت دانلود ثبت نشده است