شرکت دژپاد خدمات نصب را طبق روش های اجرایی و دستورالعمل های نصب بنا به درخواست مشتری و درچارچوب تعهدات صورت گرفته در قرارداد، به منظور تامین کامل رضایت مشتری، با بکارگیری پرسنل آموزش دیده در اختیار موارد ذیل را ارائه می نماید:

  • نصب انواع سیستمهای نگهداری انباری، اداری و فروشگاهی از مجموعه تولیدات شرکت دژپاد
  • نصب سازه‌های فلزی سنگین مانند نیم‌ طبقه پیش‌ساخته، خودسوله، اسلکت فلزی پیچ ‌و ‌مهره‌ای، از مجموعه تولیدات شرکت دژپاد
  • نصب و اجرای انواع سیستم‌های جابجایی کالا (کانوایرها، بالابرها و …) از مجموعه تولیدات شرکت دژپاد
  • نصب انواع پوشش سقف مربوط ‌به نیم طبقه پیش‌ساخته و اسکلت فلزی پیچ ‌و ‌مهره‌ای

کلیه پروژه‌های نصب مطابق با سیاست نصب (L-34) از‌نظر انطباق با دستورالعمل‌های تعریف ‌شده و ضوابط و استانداردهای نصب و کیفیت محصولات نصب ‌شده و طبق برنامه‌زمانی با مشتری توسط بازرس نصب کنترل‌شده و (درصورت انطباق) تأیید می‌شوند. درصورت وجود عدم ‌انطباق، گزارش‌های مغایرت‌ها به فرآیند خدمات فروش (جهت تعیین و اجرای اقدامات‌اصلاحی) ارائه می‌گردد.